สมัครเข้าร่วม

คุณสมบัติผู้สมัคร

ตรวจสอบ

แบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้สมัคร

ตรวจสอบ

ขั้นตอนการสมัคร

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร (doc) จากนั้นกรอกแบบฟอร์มด้วยคอมพิวเตอร์ หรือกรอกด้วยลายมือ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายลงบนใบสมัคร แล้วลงลายเซ็นให้เรียบร้อย
  2. Scan ใบสมัคร เป็นไฟล์ PDF (ใน 1 ไฟล์จะต้องประกอบด้วยใบสมัครครบทุกหน้า ตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งมีลายเซ็นรับรองครบถ้วน)
  3. ทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมทั้งแนบไฟล์ PDF
  4. ตรวจสอบรายชื่อสมัครได้ที่นี่
  5. รอการ approve คุณสมบัติ 
  6. เก็บใบสมัครตัวจริง มาแสดงในวันอบรม